Szolgáltató tevékenységünk célja, alapelvei:

Az otthon célja: átmeneti gondozás keretében, az egész ország területéről fogadunk rászoruló családokat, akinek ez a segítség lehetővé teszi, hogy együtt maradjanak és gondjaikat szakemberek segítségével, közösen rendezzék. A gondozottak így elkerülhetik családjuk széthullását, gyermekeik gyermekvédelmi gondoskodásba kerülését, azt, hogy életükben szinte visszafordíthatatlan változások következzenek be.

A gondozottaknak szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy sorsukat saját kezükbe véve képesek legyenek, tanulmányaik folytatására, képzéseken való részvételre, pályaválasztásra, munkahelyteremtésre, lakásproblémájuk megoldására.
Tanulják meg tervezni, és megfelelő szinten vezetni gazdálkodásukat.
Lépjenek előre a szülői eredményesség és a társadalomban való érvényesülés terén. Kapjanak mintákat a harmonikus családi életről, a szabadidő értelmes és tartalmas eltöltéséről is.
Tevékenységünk legfontosabb alapelve a megelőzés. Szeretnénk a magunk eszközeivel hozzájárulni a gyermeki jogok érvényesítéséhez, veszélyeztetésük megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez. Segíteni a szülőket kötelezettségeik teljesítésében, elősegíteni, hogy a gyermekek saját családjukban nevelkedhessenek fel.

Szeretnénk a gyakorlatban cáfolni azt a közvélekedést, hogy aki gyermekvédelmi gondoskodásban / korábbi kifejezéssel állami gondozásban / nevelkedett, annak a gyermeke is az állam gondoskodására szorul.

Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekek biztonságához, korához, fejlődési szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, amely elengedhetetlenül szükséges egészséges személyiségfejlődésének biztosításához.

Munkánk során figyelünk az egyenlő bánásmód követelményére, valamint arra is, hogy az ellátás igénybevétele önkéntes.

Otthonunk keresztény szellemiségű, de ez semmiképpen sem jelenti a másként gondolkodók kirekesztését, amennyiben hagyományaikat és belső szabályzóinkat önként elfogadják. A jogszabályokban foglalt kötelező szolgáltatások maradéktalan ellátása mellett szilárd erkölcsi alapot biztosító keresztény értékeket közvetítünk családjaink felé. E tevékenységünkben nagyon fontos szerepet kap az önzetlenség és a személyes példamutatás. Soha nem kérdezzük meg egyetlen hozzánk forduló családtól sem, hogy milyen világnézettel rendelkeznek, hisznek-e Istenben vagy nem. Mi magunk viszont szilárdan hiszünk abban, hogy cselekedeteinken keresztül kell „hirdetnünk” hitünket. Természetesen ennek vannak gyakorlati megnyilvánulásai, hiszen amikor egy család azzal a kéréssel fordul hozzánk, hogy kereszteljük meg gyermeküket, vagy akár őket is, akkor ezt örömmel tesszük, de csak egy felkészítő tanfolyam után, melyet  a lakók igényeihez igazodva tartunk.

Támogatóink

Intézményünket a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja. 

elelmiszerbank

uszt logo rgb

Bejelentkezés

Ugrás az oldal tetejére