Az Otthonban folyó szakmai munka tartalma :

A szakmai program, az otthon alapdokumentuma, amely a hatályos jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott célok és feladatok megvalósításának módjával, a gyermekek szükség szerinti teljes körű ellátását biztosító szolgáltatások megszervezésével foglalkozik.

A szükség szerinti teljes körű ellátás azt jelenti, hogy otthonunk a szülővel kötött megállapodás alapján

  • a gyermekek számára életkoruknak megfelelő egészséges táplálkozást, szükség szerint külön étkezést biztosít, amennyiben a szülőnek nincs jövedelme és nem tudja a gyermek ellátását biztosítani
  • A lakószobák, konyhák, fürdőszobák rendeltetésüknek megfelelően felszereltek, a ház tisztántartásához tisztítószereket biztosítunk, a családoknak szükség esetén ágyneműt, ágyneműhuzatot adunk.
  • Rendelkezésre bocsátjuk a szabadidős tevékenységhez, fejlesztéshez szükséges eszközöket, játékokat..
  • Elkészítjük az egyéni gondozási- nevelési terveket, a családgondozói tervet, ha szükséges megszervezzük a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.
  • Együttműködünk az illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal.
  • Az életvitel szerű tartózkodás, tisztálkodás, mosás, főzés, személyes higiéné és a textíliákkal való ellátás lehetőségét.
  • Az elsősegélyhely szükséges felszereléseket.
  • Mentális egészségük védelme érdekében biztosítjuk az otthon területén hetente egyszer egy pszichológus rendelését, aki kisebb problémában is tanácsot tud adni a szülőknek, illetve a megelőzés területén tud segítséget nyújtani. Ezzel mintegy elébe szeretnénk menni az esetlegesen felmerülő problémáknak. Mivel nem csak az egészségügyi, hanem a lelki-mentális fejlődésüket is szeretnénk szem előtt tartani, egy képzőművész és egy festőművész vezetésével, heti egy alkalommal foglalkozásokat tartunk a gyermekek és szüleik részére, valamint heti egy alkalommal hitoktatás zajlik az intézményben (önkéntes) közösen. Úgy gondoljuk a közös alkotás nem csak örömet okoz annak, aki azt műveli, hanem az anya-gyerek kapcsolat, gyermek-szülő kapcsolat belső kohézióját is erősíti. Ezeket a foglalkozásokat a Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthonában, külön e célra kialakított helyiségekben tartjuk. Szakmai munkánknak külön színfoltja és érdekessége, hogy a szomszédos Idősek Otthonával kialakított együttműködés keretében - a közös ünnepek, események, összejövetelek során – a gyermekek „nagyszülőket” és az idősek „unokákat” kapnak.

Támogatóink

Intézményünket a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja. 

elelmiszerbank

uszt logo rgb

Bejelentkezés

Ugrás az oldal tetejére