A projekt kiemelt célja a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Otthona fejlesztése. Intézményünk vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épületegyüttes kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi ellátás megteremtéséhez szükséges feltételeket, ezért pályázati forrást keresve az energiafelhasználást kívántuk racionalizálni.

Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódik:

Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.

A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.

A jelenlegi pályázati projekt keretében a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Otthona épületeknek energetikai fejlesztése valósul meg, megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva. A projekt keretében a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal, és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épület, fűtési-, használati melegvíz rendszerének, fényforrásainak, valamint nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint a hő- és energiaigények kiegészítésének érdekében napelemek és napkollektorok telepítése valósul meg.

Az épületek energetikai felújításának közvetlen eredményei:

Az épületek energetikai tényezői javulnak, az éves földgáz igény 734,73 GJ/a-val csökken, valamint a villamos energia igény 66 496 kWh/a-val csökken;

Az ÜHG-kibocsátás változás élettartamra vetítve (CO2ekv) 110,35 t/a (csökken);

Az éves üzemeltetési költség csökkenése 5 317 867,- Ft

  1. február hónap 12. napján pályázatot nyújtottunk be a következő felújítási feladatok elvégzésére:

- Homlokzati és födém hőszigetelés

- Nyílászáró csere

- Fűtéskorszerűsítés

- Világításkorszerűsítés

- Faelgázosító kazán telepítése

- Napkollektoros HMV rendszer telepítése

- Napelemes rendszer telepítése

  1. szeptember hónap 06. napján vehettük át az értesítést, mely a következőkről szólt: 100 % támogatási intenzitás mellett, 107 800 645 Ft támogatás nyertünk el.

Következő lépésként 2013. október hónap 30. napján aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2014. április hónap 09. napján megkezdődhettek a kivitelezési munkák.

A kivitelezési munkák a pályázati dokumentációnak megfelelően, a lentebb ismertetettekkel összhangban valósultak meg.

A kivitelezés 2014. szeptember hónap 25. napján a műszaki átadás-átvétellel befejeződött.

A Kivitelező Kft. nevében az építésvezető az építményt (homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés, faelgázosító kazán telepítése, napkollektoros HMV rendszer telepítése, napelemes rendszer telepítése) kiváló minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a kiviteli terveknek és az építési engedélynek megfelelően átadta.

A műszaki ellenőr ezt megerősítette, valamint igazolta, hogy a felújítás a fenti napon mennyiségi- és minőségi hiány nélkül átvehető. Tájékoztatása szerint a kivitelezés a pályázatban vállalt célokkal összhangban valósult meg.

Az Intézmény képviselője a beruházást átvette.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében nyújtott, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával megvalósult a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium épület-energetikai korszerűsítése.

A projekt tényszerű adatai:

A projekt kedvezményezettje és helyszíne: Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Otthona

2100 Gödöllő, Berente István u. 11. hrsz.: 6830, 2100 Gödöllő, Berente István u. 13-15. hrsz.: 6831

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 107 800 645 Ft

weboldal: http://www.roszik.hu/

Közreműködő Szervezet: NFM 1134 Budapest, Váci út 45. www.nkek.hu

A projekt időszak: 2013.10.30. - 2014.10.25.

Irányító Hatóság: Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)

Kivitelező: BENTATEAM Kft.

Tervező: Alternatív Energia Centrum Kft.


Családok Átmeneti Otthona épület

2100 Gödöllő, Berente István utca 11. hrsz.: 6830

  27


 

1.   A projekt helyszín rövid ismertetése

A Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Otthona evangélikus egyházi szeretetintézmény, 2010-ben jött létre a Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Szeretetintézmények jogutódjaként. Az épület 2100 Gödöllő, Berente István utca 11. alatt található, működtetője a Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthonának (korábban Anyaotthonnak), mely 1994-ben jött létre, mint az ország első Anyaotthona. Kezdetben az Intézmény alapítványi fenntartásban működött (Tessedik Sámuel Hogy A Gyermekek Megszülessenek És Felnőjenek Alapítvány), 2001. január 1.-től az egyházi fenntartású az Otthon. 2006. január 1-től a Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) új épületben működik, mely 2006-ban közel duplájára lett bővítve. Az Otthon egész évben működik, állandóan telt házzal, ami azt jelenti, hogy 40 fő gondozott lakik az épületben. Az épületben négy önálló lakás van, saját konyhával, fürdőszobával, de ezen kívül van még 10 szoba (kettő irodaként, tanácsadó szobaként működik), van két konyha és négy fürdőszoba.

Az épület 1993 ban épült, 2001-ben, 2006-ban bővítették, mely gépészetileg két rendszert alkot. A 2006-ban épült félnek külön fűtési rendszert építettek.

Az Intézmény az év 365 napján, teljes kihasználtsággal üzemel.

Az épület elektromos áramot és földgázt használ, megújuló energiát jelenleg nem hasznosítanak.

Az Intézményben fűtési és a használati melegvizet gáz üzemű berendezésekkel állítják elő. A vezetékes földgázt a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató ZRt. biztosítja az Intézmény részére. Az Intézmény területén 1 db gázóra található (gyártási száma: 01215375).

A gázszámlák éves elszámolásúak. A pályázatban a földgázfogyasztást az elszámoló számlák alapján mutatjuk be.

Az Intézményben az elektromos áramot az ELMŰ Hálózati Kft. biztosítja. Ezeken a számlákon rögzítik a mérőállást, és annak változását, és itt kerülnek elszámolásra az energia alapú rendszerhasználati díjak. Az áramdíj, az energia adó, és a pénzeszközök az E.ON Energiaszolgáltató Kft. által kerülnek leszámlázásra. Az épületben egy darab 1 fázisú elektromos mérőóra található, gyártási száma: 9901233742. A számlák éves elszámolásúak. A pályázatban az elektromos áramfogyasztást az elszámoló számlák alapján mutatjuk be. A korszerűsítések hatására ez a villanyóra leszerelésre kerül. A CSÁO elektromos hálózatát összekötjük az Idősek Otthonával, fogyasztását pedig az ott elhelyezett ad-vesz óra fogja mérni.

Az épület 2006-ban lett bővítve, egyéb felújítás nem történt.

2.    A fejlesztéssel[1] érintett épület rövid ismertetése

A Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthona (2100 Gödöllő, Berente István utca 11.) épületének energetikai korszerűsítése tervezett során a telek beépítési adatai nem változnak. Gödöllő Polgármesteri Hivatala 2012. november 28-án keltezett nyilatkozata alapján a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. melléklet szerint az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, bejelentés nélkül végezhető. A Családsegítő Otthon épülete három részre bontható. A beruházó által megvásárolt ingatlan első ütemben, 1993-ban tetőtér beépítéssel együtt készült el. A megnőtt igény miatt 2001-ben 4 lakásos bővítés, majd a későbbi többletigény miatt a további többlakásos bővítés 2006-ban készült el. Az utolsó bővítmény 8cm-es külső homlokzati, illetve 5cm-es lábazati hőszigetelést is kapott. Az épület DK-i fekvésű. Főbejárata, a Berente István utca felöl közelíthető meg. Az épület földszint + tetőtér beépítéses, két állószékes, csonka kontyolt nyeregtetős kialakítású, cserépfedéssel. A tetőtéri részben hőszigetelés is készült a szarufák közti beépítéssel.

2.1.  A fejlesztéssel érintett épület rövid szerkezeti ismertetése

Rendelkezésünkre bocsátott Bau-Trade Kft. által készített tervrajzok, illetve 2012. áprilisi helyszíni bejárásunk, felmérésünk alapján állapítottuk meg az épület szerkezeti kialakításait és anyagait.

Meglévő állapot

15A „régi” épület födémszerkezete acél gerendás, monolit vasbeton födém, lépésálló szigeteléssel. A bővítmény födémszerkezete vasbeton födém duplázott gerenda elhelyezéssel és lépésálló szigeteléssel készült.

 

16A tetőtér könnyűszerkezetes beépítésű: a szarufák közti 10 cm-es hőszigeteléssel és belülről gipszkarton-lemez burkolattal rendelkezik. A „régi” épület és a bővítmény alapja kavicsbetonból, a többi szinten pedig 38cm vastag kézi falazóblokkból (vázkerámia) épült. A külső nyílászáróknak fa tokos, hőszigetelő üvegezésű nyílászárók lettek beépítve. A többi nyílászáró is fából készült. Külső homlokzata elfogadható állapotú, bár több helyen találtunk kisebb vakolathiányt, az udvari oldalon pedig, csapadékvíz okozta talajsüllyedés nyomai a belső terekben is padlószint süllyedés formájában tapasztalhatók. Az épület külső falára nem készült teljes hőszigetelés.

Tervezett állapot

17Homlokzat utólagos külső hőszigetelése 10 cm vastagságban EPS hőszigetelő rendszerrel és 5 cm XPS lábazati szigeteléssel látjuk el. Az így szigetelt falszerkezetek hőátbocsátási tényezője megfelel a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. Az épület esetleges állványozása után a falfelület előkészítése, az 1 cm-nél mélyebb felületi eltérések javítása következik. Ezután történik az EPS lapok ragasztása, illetve dűbelezése (6 db/m2). A felrögzített hőszigetelő lapokra üvegszövet erősítésű vakolat kerül. Ezután kerül fel a színező vakolat, majd a munka végeztével az állványzat elbontásra kerül.

 

18A nem megfelelő hőátbocsátású külső nyílászárók cseréje korszerű, fa szerkezetű, kétrétegű Argon gázzal töltött, hőszigetelt üveggel ellátott nyílászárók beépítésével valósul meg. A beépítésre kerülő nyílászárók hőátbocsátási tényezője megfelel a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. A régi nyílászárók elbontása és elszállítása után az új nyílászárók megfelelő rögzítő elemekkel kerülnek rögzítésre a helyükre. A hézagok tömítése vízzáró PUR habbal történik. A tömített felületek takarólécekkel lesznek lefedve, és beépítésre kerül a belső és külső ablakpárkány. A külső párkányoknál figyelembe kell venni a hőszigetelés vastagságát. Végső művelet a nyílászárók beállítása.

2.2.  Épületgépészeti rendszerek rövid ismertetése

A földszinti bejáratnál található fűtő helyiségben, 1db THERMO gyártmányú, ÖV COLOR-N 14-50kW típusú, zárt égésterű, gázüzemű álló kazán és a hozzá tartozó DN160-as égéstermék-elvezető rendszer, valamint 1db 200 literes, Hajdú indirekt hmv tároló kapott helyet. Ez részben biztosítja az épület szintjeinek, földszintjének, beépített tetőterének fűtési melegvíz igényét. Az épület utolsó ütemben épült földszintjének, beépített tetőterének fűtési célú melegvíz igényét 1 db WESTEN BOYLER 240Fi típusú kombi készülék látja el, amely az emeleten található, a hozzá tartozó 80/120-as koncentrikus égéstermék elveztető rendszerrel együtt. A radiátoros fűtési körök hőleadói, osztott rendszerben: 600mm-es építési magassággal rendelkező, lapradiátorok. A radiátorok az előremenő ágban kézi radiátor szeleppel, a visszatérő ágban pedig, előbeállítós csavarzattal kötnek az osztó-gyűjtővel rendelkező, sugaras rendszerű hálózatra. A fűtési hálózat csőanyaga ötrétegű műanyag csővezeték. A rendszer zárt tágulási tartállyal üzemel.

Gázellátás. Az épület az utcai kisnyomású hálózatról 1db leágazó vezetékkel rendelkezik. A Berente István utcai leágazó vezeték az épület keleti sarkának külső udvari falsík vonalában található a gázfogadó, valamint a GÁZGÉP gyártmányú KHS-2-35AS típusú gáznyomás-szabályzó és a NÁ3/4”-os gázszűrő szerelvénye. A GALLUS/2005 G4-es gázmérő berendezés az előtérben kapott helyet, melynek névleges teljesítménye 4m3/h. Ez méri a 2db konyhai 4 égőrózsás INDESIT gáztűzhely, THERMO gyártmányú, ÖV COLOR-N 14-50kW, valamint a Westen Bojler 240Fi kombi falikazán földgáz fogyasztását.

Az épületet ellátó vízvezeték bekötés, vízmérő akna és DN25mm-es vízmérő az épület Berente István utcai telekhatára mellett található. A bekötővezeték PE anyagú, 25*2,9mm méretű. A belső vezeték mérete 1”, anyaga horganyzott acélcső. Az épületben nincsen kiépített tűzi vízvezeték hálózat. A szennyvíz vezetékek részben újak, de van régi, felülvizsgálandó része is.

2.2.1. Fűtési rendszer(ek) rövid ismertetése fejlesztés előtt és után

Meglévő állapot

19Az épület fűtési melegvíz igényét, a földszinti fűtő helyiségben elhelyezett, 1db THERMO gyártmányú, ÖV COLOR-N 14-50kW típusú készülék, a bővítmény fűtési melegvíz igényét, az emeleten található 1 db WESTEN BOYLER 240Fi típusú kombi készülék látja el. A meglévő fűtési rendszer további jellemzőit az alábbiakban ismertetjük.

20Hőleadók: 22K típusú acéllemez lapradiátorok, 600mm-es építési magassággal. A kazántól induló DN 20mm méretű, ötrétegű műanyag vezetéket falhoronyban szerelték. A fűtési köröket külön-külön, Computherm gyártmányú, fali termosztát vezérli. A termosztát programozható.

 

Tervezett állapot

Az acéllemez lapradiátorokat megtartjuk. Új faelgázosító kazános hőtermelő rendszert alakítunk ki melyet a szomszédos, Idősek Otthona hőközpontjába telepítünk, a működéshez szükséges egyéb szerelvényekkel együtt. A fűtési melegvízet fokozottan szigetelt, földben vezetett csővezetéken keresztül juttatjuk el a Családok Átmeneti Otthona épületébe. A rendszer 80/60 °C hőlépcsővel üzemel.

21A faelgázosító kazán típusa VIGAS 100LC, teljesítménye 100kW, amely 3 db 2000 literes puffer tárolót fűt, Laddomat 21-100 típusú töltő egységgel. A kazán 3 körös osztó-gyűjtőt táplál, melyből egy kör a hmv készítést végzi az Idősek Otthona részére. Az épületek fűtési rendszerét két körre bontjuk, az egyik kör az Idősek Otthona, a másik kör a Családok Átmeneti Otthona fűtési hálózatát látja el.

A tervezett fűtési körök: 1. kör a Családok Átmeneti Otthona épületének radiátoros fűtésére 27kW, 2.kör Idősek Otthona épületének radiátoros fűtésére   56,8 kW.

 

22A rendszer hőtágulását 2 db 500 liter űrtartalmú zárt, tágulási tartályt biztosítja. A kazánt 1 db biztonsági szeleppel védjük, melynek mérete 3/4”/1”, lefúvatási nyomása 2,5 bar. Az épület fűtési költségének mérésére körönként hőmennyiségmérőt építünk be. A fűtés hatékony szabályzását heti programozású termosztáttal végezzük. Minden radiátorra termosztatikus szelepet és visszatérő csavarzatot szerelünk fel.

 

2.2.2. Használati melegvíz (HMV) előállítás és felhasználás rövid ismertetése fejlesztés előtt és után

Meglévő állapot

23Jelenleg a hmv előállítása 2 részre bontható. A „régi” épületrészben 1db THERMO gyártmányú, ÖV COLOR-N 14-50kW, 200 literes indirekt tároló felfűtésével, látja el, míg az „új” részben, a WESTEN BOYLER 240Fi, kombi készülék biztosítja a szükséges használati melegvizet. Az intézmény belső hmv vezeték mérete NÁ3/4”-NÁ1/2”, anyaga ötrétegű műanyagcső, szigetelve, falhoronyban vezetve.

 

Tervezett állapot

24A meglévő belső vízhálózat „új”. A hmv igényt az előző pontban leírtak szerint a meglévő/megmaradó gázüzemű berendezések állítják elő továbbra is. A meglévő/megmaradó készülékek fűtési célú hőtermelését megszüntetjük, fűtési előremenő- és visszatérő csonkjait lezárjuk.

 

2.2.3. Épületvillamossági rendszerek bemutatása

Meglévő állapot

25A háromfázisú, méretlen, betápláló vezeték a Berente István utcai oszlopról légvezetéken érkezik az épület udvari bejárata melletti külső főfalán található, elosztó szekrénybe. A mérő típusa: ACTARIS C114UR1; 3x230V/400V; 10-60A–2003. A szekrényekben található az elektromos főkapcsoló, késes főbiztosítók, fogyasztásmérő, kismegszakítók és olvadó biztosítók, 1db három fázisú fogyasztásmérő. A mérő 3*C32A-es kismegszakítóval rendelkezik. További kismegszakítók épületen belül a folyosó területen is találhatók. Az épület elektromos hálózata átalakításra, felújításra szorul. Az épület nem rendelkezik villámvédelmi hálózattal. Világítótestek: nagyobb részben izzólámpák, mennyezetre illetve oldalfalra szerelt kivitelben. Kisebb részben pedig hagyományos fénycsöves kialakításúak, mennyezetre szerelt kivitelben.

 

Tervezett állapot

26A világítást a meglévő 42db hagyományos izzó, és 1db fénycsöves lámpatest cseréjével lehet energiatakarékossá tenni. A szükséges fényforrás mennyiségét világítástechnikai méretezéssel állapítjuk meg, így a szükségesnél több fényforrás nem kerül beépítésre.

14A villamos energia felhasználás tovább csökkentésére, mindkét épület elektromos fogyasztását figyelembe vevő, 29,76kW-os hálózatba visszatápláló napelemes rendszer telepítése is szükséges. A rendszer napelem paneleit (124db) a DK-i tájolással az Idősek Otthona mellett, épített tartószerkezeten helyezzük el. A rendszer üzemeltetéséhez 3 db Inverter beépítése szükséges. A hálózatra csatlakozást a villamos elosztó szekrény megfelelő terhelhetőségű pontjára kell csatlakoztatni. A mérőórát ad-vesz mérőre cseréljük.

 

 

[1] „Fejlesztés” alatt azt a kiválasztott fejlesztési javaslatot érjük, mely a projekt keretében megvalósul.

Támogatóink

Intézményünket a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja. 

elelmiszerbank

uszt logo rgb

Bejelentkezés

Ugrás az oldal tetejére